zaměřeno na bezpečnost a automatizaci

Výpis kategorie

Umístění ovládacího systému u jedné z pojezdových bran. Dálkové ovládání vjezdových vrat.

Zde je použit ovládací systém umožňující ovládat jedním ovladačem několik vjezdových bran a garážových vrat u jednoho objektu.Rovněž jsme zde použili systém dálkového rozsvěcení světel na objektu a příjezdových cestách ke garážím.